Dnes otvorené 08:00 - 19:00, Pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá

+421903655648

Naše technické vybavenie

Správna a rýchla diagnostika je hlavným predpokladom úspešnej liečby

Správna a rýchla diagnostika je hlavným predpokladom úspešnej liečby

Našu veterinárnu kliniku sme zariadili len tým najmodernejším technickým vybavením, ktoré nám v spolu s dlhoročnými skúsenosťami našich veterinárnych doktorov umožňuje efektívnejšie diagnostikovať a zlepšovať zdravotný stav pacientov. V nasledovnom prehľade uvádzame niektoré naše prístroje aj s vysvetlením ich využitia. Chceli by sme podotknúť, že takmer všetky vyšetrenia sa robia priamo u nás na klinie a našich prístrojoch, bez potreby Vás posielať so zvieratkom na externé pracoviská. Pokiaľ by Vás zaujímali ďalšie detaily, radi Vám ich pri Vašej najbližšej návšteve doplníme a vysvetlíme.

Centrifúga - EBA 200

Centrifúga - EBA 200

Prístroj slúži na oddeľovanie látok alebo zmesí látok s maximálnou hustotou do 1,2 kg/dm3. Vytvorením odstredivých síl je možné zmesi látok navzájom od seba oddeliť alebo zmeniť ich pomer zmiešania čo je vo veterinárnej medicíne dôležité na oddelenie dvoch frakcii a to sedimentu od supernatantu napr.: krviniek od krvnej plazmy (sera), močového sedimentu od tekutej zložky moču. Najčastejšie sa využíva pri diagnostike ochorení močových ciest a pri spracovaní vzoriek pre potreby laboratórií.

Hematologický analyzátor

Hematologický analyzátor

Hematologický analyzátor nám pomáha diagnostikovať stav krvi našich zvieracích pacientov. Analyzuje 12 resp. až 18 rôznych parametrov vrátane 3 histogramov. Slúži nám na určenie počtu bielych, červených krviniek a krvných doštičiek. Toto je dôležité pre posúdenie typu a závažnosti prebiehajúceho ochorenia, pre určenie nedostatku červených krviniek tzv. anémie a pre včasné odhalenie porúch zrážanlivosti krvi.

Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX700V

Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX700V

Tento prístroj slúži na stanovenie biochemického profilu Vášho zvieraťa. Umožňuje nám diagnostikovať už v priebehu niekoľkých minút pečeňové a obličkové parametre, hladinu elektrolytov, C-reaktívny proteín a ďalšie potrebné parametre v krvi, sére alebo plazme pomocou testovacích púžkou s Qr kódom. Vyšetrenie krvi by ste mali považovať za významnú úlohu v prevencii ochorení aj u starších psov a mačiek. Nezabúdajte, že s pravidelnou prevenciou dokážete zlepšiť zdravotný stav Vášho domáceho miláčika, a tak mu zabezpečiť kvalitný a dlhší život.

Odsávačka MEDUTEK KATASPIR30

Odsávačka MEDUTEK KATASPIR30

Odsávačka je nenahraditeľným pomocníkom pri chirurgických zákrokoch a to hlavne , kde je potrebné sa vysporiadať s väčším množstvom voľne umiestnenej tekutiny (efúzie) alebo s masívnym krvácaním. Slúži na rýchle a jednoduché odsávanie.

Parný sterilizátor nástrojov Vacuklav

Parný sterilizátor nástrojov Vacuklav

Vďaka parnému sterilizátoru Vacuklav dokážeme bezpečne realizovať a zabezpečovať vysoko kvalitnú sterilizáciu a maximálnu šetrnosť pre naše nástroje.

Monitor životných funkcií

Monitor životných funkcií

Monitor životných funkcií sa používa pri anestéze a stráži bezpečnosť vášho zvieratka počas narkózy od začiatku až do konca operácie. Meria základné životné parametre, ako je činnosť srdca, teplotu, či saturáciu kyslíkom pri dýchaní. Po skončení operácie sa pacient dokáže rýchlo prebudiť.

Anesteziologický prístroj pre vedenie inhalačnej anestézy: Eickemeyer Narkovet

Anesteziologický prístroj pre vedenie inhalačnej anestézy: Eickemeyer Narkovet

Slúži na uvedenie pacienta do tzv. umelého spánku a navodenie celkového znecitlivenia. Prístroj disponuje uzavretým okruhom s jedným odparovačom a monitoringom počtu dychov. Umožňuje nám plynule riadiť hĺbku anestézie a zároveň zabezpečuje neustálu kontrolu zvieracieho pacienta počas operácie. Tým sa stáva anestézia oveľa bezpečnejšia a je porovnateľná s tou, ktorá sa využíva v humánnej medicíne.

Últrazvuk USG SonoScape S11

Últrazvuk USG SonoScape S11

USG Sonoscape je ultraľahký prenosný ultrazvuk, ktorý spĺňa aj najprísnejšie požiadavky na kvalitu zobrazenia a výbavy farebných prístrojov strednej triedy. Vyniká špičkovou kvalitou obrazu, užívateľsky príjemným rozhraním, poskytuje širokú škálu aplikácií, ako aj automatické výpočty, ktoré zvyšujú diagnostickú istotu. 

Ultrazvukový prístroj na čistenie zubného kameňa iM3

Ultrazvukový prístroj na čistenie zubného kameňa iM3

Tento prístroj nám umožní postarať sa o zúbky pacientov. Používa sa na zubnú hygienu psov a mačiek. Pomocou ultrazvukového prístroja vyčistíme zúbky a odstránime zubný kameň spôsobujúci paradentózu a nepríjemný zápach.

Mikroskop Motic + 4Mpx kamera s držiakom na tablet

Mikroskop Motic + 4Mpx kamera s držiakom na tablet

Mikroskop dokáže až 100 - násobne zväčšiť objekty na mikroskopickom sklíčku. Vďaka nemu je možné vidieť aj veci, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Prístroj sa využíva na vyšetrenie krvných náterov, cytologických preparátov (vzorky buniek z rôznych zmenených tkanív), močového sedimentu, na parazitologické vyšetrenie a vyšetrenie kožných zoškrabov.

Váha digitálna Kruuse

Váha digitálna Kruuse

Digitálna váha, ktorá je špeciálne určená pre zvieratá. Software váhy vyhodnocuje údaje zo štyroch piezoelektrických senzorov, ktoré sú umiestnené v každom rohu váhy. Vďaka tomu váha zobrazí presný údaj bez ohľadu na to, či sa vážené zviera nachádza uprostred alebo v rohu váhy. Software taktiež dokáže veľmi rýchlo vyhodnotiť hmotnosť zvieratka, aj v prípade, že je na váhe nekľudné. Váženie trvá cca 3-4s. Rozsah váhy je 0-250 kg. Keďže je váha zabudovaná v úrovni podlahy, umožňuje nám bezstresové váženie malých i veľkých pacientov.

Woodova lampa

Woodova lampa

Pri podozrení na kožné ochorenie vyšetrujeme naších pacientov pod špeciálnym typom ultrafialového (UV) žiarenia, ktoré sa nazýva Woodova lampa. Ide o prístroj, ktorý slúži na diagnostiku kožných ochorení, predovšetkým ochorenia nazývané dermatofytóza.

 

Veterinárna infúzna pumpa HK 100 VET

Veterinárna infúzna pumpa HK 100 VET

Infúzna pumpa sa skladá z piatich častí: mikropočítač, telo pumpy, detekčné zariadenie, alarm, vstupná časť a displej. Používa sa pre pacientov, ktorí potrebujú intravenóznu infúziu v prednastavenej infúznej miere a limitovanom množstve. Obsahuje detekčné zariadenie s ultrazvukovým zvukovým a svetelným senzorom, ktorý slúži pre detekciu vzduchu v hadičke a tiež tlakový senzor pre detekciu sklzu. Vďaka nemu vieme mať pod kontrolou plynulý prietok infúzneho roztoku. Je obzvlášť potrebná pre pacientov s kardiovaskulárnymi alebo neurologickými problémami. 
Veterinárna infúzna pumpa HAWKMED

Veterinárna infúzna pumpa HAWKMED

Klinika disponuje aj ďalšou infúznou pumpou značky HAWKMED, za pomoci ktorej je možné aplikovať pacientom napr. antibiotiká alebo iné liečivá priamo do žily v limitovanom množstve, či infúzne podanie roztoku aj  pre malých cicavcov. Taktiež obsahuje detekčné zariadenie s ultrazvukovým zvukovým a svetelným senzorom, ktorý slúži pre detekciu vzduchu v hadičke a tiež tlakový senzor pre detekciu sklzu. Vďaka nemu vieme mať pod kontrolou plynulý prietok infúzneho roztoku. 
 
PanOptic WelchAllyn oftalmoskop

PanOptic WelchAllyn oftalmoskop

Oftalmoskop PanOptic slúži na dôkladné vyšetrenie povrchu rohovku, zrenice oka a očného pozadia (fundusu).  Jeho súčasťou je patentovaná optika Axial PointSource™, ktorá uľahčuje vstup do nerozšírených zreníc a ponúka 25º zorné pole, výsledkom čoho je pohľad na fundus, ktorý je 5x väčší, než aký vidíte so štandardným oftalmoskopom v nerozšírenom oku. Umožňuje priamu diagnostiku fundusu čím vieme rozlíšiť sietnicové zmeny spôsobené či už hypertenziou, diabetickou retinopatiou, glaukómom alebo samotným opuchom oka. 
 
 
 
Welch Allyn macroview Panoramic Otoscope

Welch Allyn macroview Panoramic Otoscope

Tento Otoskop pomocou kamerového systému zabezpečuje vďaka svojej optike 30 násobné zväčšenie vnútorného zvukovodu, čím poskytuje takmer úplný výhľad na bubienkovú membránu. Prístroj nám umožňuje posúdiť stav steny zvukovodu u vášho zvieratka, ale aj prítomnosť cudzích telies ako sú osiny, trávy, či nahromadenie patologického sekrétu, vďaka čomu vieme predísť pretrvávajúcemu zápalu a zabezpečiť tak správnu a včasnú terapiu daného problému u vášho miláčika.
 
 
 
Refractometer Eickemeyer

Refractometer Eickemeyer

Refraktometria slúži na stanovenie koncentrácie vodného roztoku pomocou lomu svetla. V praxi sa využíva veterinárny refraktometer pre stanovenie mernej hmotnosti moču u psov a mačiek. Vďaka stanoveniu špecifickej hmotnosti je možné diagnostikovať hustotu moču a jeho koncentráciu bielkovín. Nižšia špecifická hmotnosť (menej ako 1,008) nám môže poukazovať na ochorenia urogenitálneho traktu, či rôzne druhy endokrinopatií. Naopak, vysoká merná hmotnosť moču (viac ako 1,035 u mačiek; 1,030 u psov) môže indikovať stav dehydratácie, ochorenia obličiek, cukrovku ai.  
Uricult

Uricult

Uricult sada slúži na detekciu infekcie močových ciest. Pozostáva z 2 druhov agaru - CLED agar a MacConkey agar a inkubátora. Vďaka tomu vieme kultivovať, a tak vyhodnotiť prítomnosť gramnegatívnych baktérií alebo enterokokov nachádzajúcich sa v moči do 48 hodín. 
 
 
Kryochirurgický prístroj - CryoIQ (kryopero)

Kryochirurgický prístroj - CryoIQ (kryopero)

Tento ručný prístroj je vhodný na odstraňovanie kožných útvarov do veľkosti 2 cm, ktoré nie je možné odstrániť chirurgickou operáciou alebo v narkóze. Ide napríklad o bradavice, nádory očných viečok, nádory chvosta, cysty, malé epiteliómy, patologické útvary na mihalniciach a iné kožné výrastky.