Dnes otvorené 08:00 - 19:00, Pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá

+421903655648

Ochorenia dolných močových ciest u mačiek

Ochorenia dolných močových ciest u mačiek

Čo raz častejšie sa v našej praxi stretávame s problémom poruchy močenia u našich mačacích miláčikov. Tento rozsiahly problém je v literatúre popisovaný ako komplex FLUTD (Feline low urinary tract disease).

Jedná sa o súbor ochorení dolných močových ciest u mačiek zápalového alebo nezápalového charakteru spôsobených obštrukčnými ale aj neobštrukčnými príčinami. Tento komplex zahŕňa všetky ochorenia ako sú močové kamene, močové zátky, infekcie močového aparátu, anatomické a neurogénne abnormality, posttraumatické stavy, nádory, aj idiopatické prípady (bez známej príčiny).

Rozdelenie ochorení

  • Medzi neobštrukčné ochorenia zaraďujeme idiopatické stavy, tvorbu kryštálov spôsobenú dieteticky, anatomické defekty močových ciest, neurogénne abnormality a poruchy správania.
  • Obštrukčné ochorenia zahŕňajú veľmi často sa vyskytujúce mukokryštalické zátky močovej rúry, močové kamene alebo samotný hlien bez prítomnosti kryštálov.

Ako vznikne obštrukcia?

U mačiek je tvorba kryštálov v moči bežná aj u zdravých jedincov, pretože moč je fyziologicky koncentrovanejší, presýtený minerálmi a vznik kameňa je tak možný aj bez prítomnosti infekcie poskytujúcej vhodné prostredie pre jeho tvorbu. Obštrukcia močovej rúry následne spôsobuje hromadenie moču v močovom mechúre a teda aj zvýšenie tlaku, ktorý sa prenáša na obličky a znižuje sa obličková filtrácia. To má vplyv na celé vnútorné prostredie organizmu a spôsobuje zvýšenie parametrov močoviny a kreatinínu (hlavné ukazovatele funkcie obličiek) , zvýšenie hladiny fosforu a draslíku (toxický pre kardiovaskulárny aparát) a celkové okyslenie prostredia (metabolickú acidózu).

Je u niektorých jedincov výskyt častejší?

Ochorenia močových ciest sú medzi mačkami v dnešnej dobe žiaľ veľmi „populárne“, môžu postihnúť obe pohlavia a najčastejší výskyt je v strednom veku ich života. Viac náchylní bývajú neaktívni jedinci s nadváhou, ktorí žijú v interiéri a predispozične je výskyt častejší u samcov kvôli anatomicky dlhším a užším vývodným cestám močovým.

Aké sú príznaky ochorenia?

Najčastejšie si majiteľ všimne, že jeho mačka má problém s močením – stavia sa na močenie, ale nevymočí sa, prípadne moč odchádza len po kvapkách s veľkou námahou a bolesťou, mačička sa snaží o vyprázdnenie oveľa častejšie, veľakrát je táto snaha sprevádzaná bolestivou vokalizáciou. Keďže si bolesť spája s toaletou, môže sa vyskytnúť močenie na neobvyklých miestach mimo záchodík. Ďalším príznakom môže byť voľným okom viditeľné krvavé zafarbenie moču. Pri problémoch s vyprázdňovaním močového mechúra mačka prijíma menej tekutín, často sa objavuje zvracanie a to je príčinou dehydratácie organizmu. Pri kompletnej obštrukcii močových ciest pozorujeme opakované neúspešne pokusy o močenie, ukrývanie sa na odľahlých miestach, celkovú apatiu a bolestivosť brušnej dutiny z dôvodu preplnenia močového mechúra.

Možnosti terapie

Treba mať na pamäti, že zviera s ochorením močových ciest spojeným s poruchou vyprázdňovania močového mechúra potrebuje neodkladnú pomoc veterinárneho lekára. Existujú dve možnosti, ako takto postihnutej mačke pomôcť – konzervatívne alebo chirurgicky.

Konzervatívna terapia zahŕňa vyprázdnenie preplneného močového mechúra, odstránenie obštrukcie (vycievkovaním), infúznu terapiu kvôli rehydratácii organizmu, úprave vnútorného prostredia a prečisteniu obličiek. Ďalej je potrebné podať antibiotiká a protizápalové látky na ochranu preťaženého močového mechúra po nadmernej záťaži spôsobenej preplnením. Často je nutná aj úprava diéty, pokiaľ bola porucha močenia spôsobená obštrukciou. Pokiaľ nie je možné problém vyriešiť konzervatívnym spôsobom, je nutné pristúpiť k chirurgickému zákroku.

Na záver treba pripomenúť, že je dôležité nielen všímať si zmeny v správaní Vášho mačacieho člena rodiny, ale predovšetkým snažiť sa o zníženie rizika vzniku takéhoto ochorenia vytvorením správnych podmienok pre jeho zdravý a spokojný život.