Dnes otvorené 08:00 - 19:00, Pohotovosť po tel. dohovore na partnerskej klinike Primavet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá

+421903655648

Akútna pankreatitída u psa a mačky

Akútna pankreatitída u psa a mačky

Pankreatitída je ochorenie často sa vyskytujúce najmä u stredne starých a starých psov, menej často u mačiek. Jedná sa o zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý môže mať akútny aj chronický priebeh.

Zápal vzniká väčšinou sterilne a patofyziológia vzniku spočíva v skorej aktivácii trypsinogénu, ktorý je tvorený pankreasom a zníženej autolýze aktivovaného trypsínu, čím dochádza k "samonatráveniu" tkaniva a tým pádom k zápalu.

Etiológia

Vo väčšine prípadov (až 90%) sa nezistí príčina vzniku, čiže hovoríme o idiopatickej pankreatitíde. Mimo túto etiológiu sa na vzniku pankreatitídy môže podielať diétna chyba- skrmovanie potravy s vysokým obsahom tuku, takisto trauma, hypertriglyceridémia, obštrukcia vývodu neoplaziou, rôzne lieky, a iné. Štúdie popisujú vyššiu predispozíciu k pankreatitíde u teriérov a malých bradáčov, najmä kastrovaných samíc.

Klinické príznaky

Klinické prejavy ochorenia závisia od závažnosti zápalu. Majiteľ väčšinou pozoruje akútny nástup zvracania (môže sa objaviť aj dlhšiu dobu po jedle a zvratky môžu byť nenatrávená potrava alebo len s obsahom žlči), nechutenstvo, bolestivosť brucha- fňukanie, prevaľovanie sa zo strany na strany, "škvŕkanie" v bruchu, diskomfort po najedení, rôzne stupne dehydratácie, dokonca môže dôjsť až ku kolapsu a šoku. Typickým príznakom bolestivosti brucha v oblasti pankreasu je pozícia "prosiaci pes", pri ktorej má psík panvu vo vzduchu a hrudné končatiny položí na zem. Prejavy pankreatitídy u mačiek sú ťažko rozpoznateľné. Môžu mať nechutenstvo a byť letargické, zvracanie a bolestivosť brucha môžeme pozorovať len u menej ako polovice pacientov.

Diagnóza

Určeniu diagnózy pankreatitída predchádza klinické vyšetrenie. Lekár sa zameriava najmä na palpáciu brušnej dutiny pre vylúčenie cudzieho telesa, nádoru alebo intususcepcie. Najčastejším nálezom pri klinickom vyšetrení je bolestivosť prednej časti brušnej dutiny- zviera zatína brušný lis, funí, fňuká, oháňa sa. Po klinickom vyšetrení nasleduje väčšinou odber krvi na komplexné hematologické a biochemické vyšetrenie pre vylúčenie iných ochorení spôsobujúcich podobné príznaky a pre zistenie prognózy. Pri pankreatitíde zisťujeme disbalanciu iónov (nižšiu hladinu chloridov a draslíku; naopak zvýšenú hladinu fosforu), eleváciu pečeňových enzýmov, zvýšenú hladinu močoviny a kreatinínu, hyperbilirubinémiu, zvýšenú hladinu cholesterolu, a iné. Hematologickým vyšetrením zistíme zvýšenú hladinu neutrofilov.

Tieto nálezy pri vyšetrení krvi nie sú úplne špecifické, avšak, našťastie, existujú krvné parametre, ktorých zvýšená hladina je smerodatnejšia pre určenie diagnózy. Jedná sa o parametre TLI (trypsin-like immunoreactivity) a primárne PLI (špecifická psia alebo mačacia pankreatická lipáza), ktorej vyšetrenie je úplne najvhodnejšie pre určenie diagnózy pankreatitída. Na našej klinike disponujeme rýchlotestom pre kvalitatívne zhodnotenie hladiny PLI. Pri zistení zvýšenej hladiny Vám lekár odporučí aj kvantitatívne zhodnotenie hladiny v externom laboratóriu. Pre prvotné nasadenie terapie je však tento rýchlotest dostačujúci. Zobrazovacími metódami lekár vylúči iné príčiny klinickýćh príznakov, ale špecifické pre určenie diagnózy pankreatitída nie sú.

Terapia

Keďže vo vačšine prípadov je etiológia pankreatitídy neznáma, terapia je symptomatická. V prvom rade je nutné odstrániť všetky "spúšťače" zápalu, čo znamená nekŕmiť krmivom s vysokým obsahom tuku (ideálny obsah tuku je do 10%), vylúčiť podávanie liekov, ktoré môžu zhoršiť priebeh ochorenia, vyriešiť hyperkalcémiu, a iné. Nutnosťou je započatie infúznej terapie pre vyriešenie dehydratácie, elektrolytovej disbalancie spôsobenej zvracaním a taktiež "naštartovanie" spomalenej peristaltiky gastrointestinálneho traktu a udržiavanie primeranej cirkulácie tekutín v pankrease. Pankreatitída je veľmi bolestivý stav, čiže v rámci terapie je potrebné podávať lieky proti bolesti. Medzi ideálne lieky patria agonisti alebo parciálni agonisti morfínu- opioidy. Nesteroidné antiflogistiká a kortikosteroidy sú v prípade pankreatitídy kontraindikované, z dôvodu zvýšeného rizika tvorby gastroduodenálnych vredov u týchto pacientov.

Potrava, ktorá je zvieratku podávaná, by mala mať nízky obsah tuku. Ak pacient trpí na nechutenstvo, je nutné v niektorých prípadoch pristúpiť k zavedeniu žlúdočnej sondy a tekutú potravu aplikovať týmto spôsobom. Ak je zavedená žalúdočná sonda, musí byť pacient hospitalizovaný na klinike a monitorovaný odborne vyškoleným personálom. Hlavne u mačiek je hladovanie kontraindikované kvôli zvýšeném riziku lipidózy pečene. Symptomatic terapia ďalej spočíva v aplikácii liekov proti zvracaniu a gastroprotektív. Antibiotiká nie je nutné  vo väčšine prípadov nasadzovať, keďže infekčné komplikácie nie sú u psov a mačiek popisované.

V prípade, že máte u svojho miláčika podozrenie na diagnózu pankreatitída, čo najrýchlejšie vyhľadajte pomoc odborníka. V prípade, že je toto ochorenie neliečené, môže mať fatálne následky pre organizmus zvieraťa.